Vingrom menighet > Artikler > Nyheter

Kirkevalget 2015

15.09.2015

Kirkevalget

Ved kirkevalget i Vingrom 13.-14.09 var det 21% valgdeltakelse.

Følgende personer ble valgt inn i Vingrom menighetsråd for perioden 2015-2019:
Hans Rindal
Yngve Rindal
Wenche Merete Vigen Reistad
Marit Solås Melbø
Oddveig Østen
Therese Slettaløkken Fagerjord

Varamedlemmer:
Lene Gutubakken Brusveen
Torje Høyesveen
Arne Emil Johansen
Hanne Haslum
Elisabeth Sagstuen